Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Na skutek licznych ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii większość instytucji oraz organów publicznych wstrzymało swoją normalną działalność, dokonując jedynie najpilniejszych czynności. Faktyczne wstrzymanie działalności dotyczy również zespołów orzekających o niepełnosprawności oraz lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie u pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne powstaje problem,

Tarcza 1.0 – rozliczenie subwencji, odwołania od decyzji, procedura spłaty. Zbliżają się terminy rozliczenia z Polskim Funduszem Rozwoju z otrzymanej subwencji. W kwietniu PFR wprowadził korzystne zmiany dotyczące kryteriów rozliczania subwencji oraz wysokości jej umorzenia. Fundusz zrezygnował z konieczności podawania stanu zatrudnienia przy składaniu oświadczenia

Dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacane przez PFRON stanowi jedną z podstawowych form pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W ostatnich latach pomoc ta jednak okazuje się pełną pułapek, które powodują, że dofinansowanie to jest pracodawcom przez PFRON odbierane, ze względu na rzekome niespełnienie warunków do jego

Jak informuje Ministerstwo Finansów, ze względu na stan epidemii, Minister podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla: jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące, jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc. Rozporządzenie to

Trudna sytuacja gospodarcza na skutek stanu epidemii COVID-19 spowodowała, że wiele przedsiębiorstw skorzystało z różnych form wsparcia finansowego. Kolejne Tarcze Antykryzysowe zawierały rodzaje pomocy często polegające na finansowaniu kosztów zatrudnienia, co często posiadało bezpośredni lub pośredni wpływ na uzyskane dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych. Od początku pandemii,

Obowiązujący dotychczas przedsiębiorców wymóg wysyłania deklaracji VAT oraz pliku JPK VAT, od 1 października 2020 roku zostanie zastąpiony nowym obowiązkiem. Od tego dnia zacznie obowiązywać nowy wzór JPK – JPK V7, który będzie łączył deklarację VAT i plik JPK VAT. Nowy wzór powstał

W okresie kryzysu gospodarczego wiele firm próbując przetrwać musi szukać rozwiązań drastycznie ograniczających koszty swojego funkcjonowania. W szczególności przy braku zamówień, bądź wręcz niemożliwości prowadzenia działalności na skutek epidemii koronawirusa, jednym z rozwiązań może być zawieszenie działalności gospodarczej, mające podstawę

Po zapowiedzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podwyższeniu kwot dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, pojawił się projekt ustawy określający kwoty podwyżek. Zwiększenie dofinansowań stanowi element „tarczy antykryzysowej” mającej chronić miejsca pracy osób niepełnosprawnych przed gospodarczymi skutkami epidemii koronawirusa.  Aktualnie