Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Świadczenie usług przez Kancelarię prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o radcach prawnych oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.
OCHRONA INTERESÓW KLIENTA

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

STARANNOŚĆ

Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.

ELASTYCZNOŚĆ

Klient decyduje o formie i zakresie współpracy. Kancelaria proponuje pewne rozwiązania, bazując na wiedzy i doświadczeniu w prowadzeniu określonych rodzajów spraw, ale ich nie narzuca.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Każda sprawa jest inna i wymaga odrębnego podejścia. Oferta dla każdego Klienta jest dostosowywana do jego konkretnych potrzeb i uwarunkowań danej sprawy, dzięki czemu można uzyskać wyższą skuteczność i efektywność w rozwiązywaniu problemów prawnych naszych Klientów.

TAJEMNICA ZAWODOWA

Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

RZETELNOŚĆ

Sprawy prawne wiążą się zazwyczaj ze stresem i niepewnością. Dlatego też ważne jest aby Klient miał pewność, że jego sprawa prowadzona jest rzetelnie a realizowane działania mają solidną podstawę. W tym celu sprawy prowadzone są na podstawie umów z Klientami, szczegółowo i jasno określającymi zakres obsługi prawnej i wynagrodzenia, a Klient jest na bieżąco informowany o postępach w sprawie.