Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Zakres Usług

Prawo Spółek

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek co obejmuje m.in. rejestrację, przekształcenia oraz likwidację spółek, organizację posiedzeń organów, powoływanie lub odwoływanie członków zarządu, a także przygotowywanie dokumentacji, aby spółki funkcjonowały w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla ich właścicieli oraz członków zarządu. Tworzenie spółek i załatwianie spraw w KRS dokonywane jest zarówno w sposób tradycyjny, jak i z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych pozwalających na zarejestrowanie spółki w 24 godziny (S24).

Sprawy gospodarcze

Kancelaria prowadzi sprawy przedsiębiorców w zakresie zawierania umów, w tym pomoc i analizę dotyczącą już zawartych umów, jak też opracowujemy projekty umów, które w optymalny sposób pomogą zabezpieczyć interesy naszych Klientów.

Prawo pracy

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo oraz usługi prawne w zakresie prawa pracy zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dzięki współpracy ze znaczną liczbą dużych pracodawców, zatrudniających tysiące pracowników, Kancelaria posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące szerokiego zakresu przypadków dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników. Obsługa kancelarii obejmuje również zatrudnienie w formie umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich, a także zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz cudzoziemców.

Sprawy cywilne i rodzinne

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, w szczególności o rozwód, podział majątku, zapłatę, stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek, zniesienie współwłasności bądź zasiedzenie. Dodatkowo Kancelaria prowadzi także sprawy dotyczące upadłości konsumenckiej.

Odzyskiwanie wierzytelności

Problematyka związana z odzyskiwaniem pieniędzy za sprzedane usługi lub towary stanowi istotny element działalności Kancelarii, która zajmuje się nie tylko windykacją należności w jej tradycyjnym ujęciu, czyli poprzez wezwanie dłużnika do zapłaty, pozwanie go do sądu oraz przeprowadzenie egzekucji, ale stosuje też bardziej zaawansowane sposoby odzyskania środków należnych wierzycielowi. W praktyce Kancelarii występuje zatem pozywanie członków zarządów za zobowiązania spółki, sprawy o wyjawienie majątku, a ze względu na szybkość działania wykorzystywane są nowoczesne procedury w postaci elektronicznego postępowania upominawczego.

Sprawy administracyjne i podatkowe

Prowadzone przez Kancelarię sprawy o charakterze administracyjnym i podatkowym obejmują wszelkiego rodzaju spory z organami administracji państwowej lub samorządowej oraz urzędami i izbami skarbowymi dotyczące między innymi decyzji administracyjnych lub podatkowych, ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, ustalenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Obsługa cudzoziemców i Agencja pracy

Kancelaria ściśle współpracuje z Agencją Pracy w zakresie legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców, a także świadczy dla cudzoziemców usługi w zakresie wsparcia przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej w Polsce.

Obsługa cudzoziemców prowadzona jest w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim.