Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Prawo ubezpieczeniowe

Prawo ubezpieczeniowe to szeroka dziedzina, regulowana głównie przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a także innych aktów prawnych.

Kancelaria posiada znaczące doświadczenie w sprawach z zakresu prawa ubezpieczeniowego, w których świadczy pomoc prawną obejmującą w szczególności doradztwo, przygotowywanie dokumentów, w tym regulaminów i ogólnych warunków ubezpieczeń, opiniowanie aktów prawa wewnętrznego i umów oraz reprezentację przed sądami w sprawach ubezpieczeniowych.

Dzięki bogatej specjalizacji w zakresie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych Kancelaria oferuje również usługi reprezentacji zakładów ubezpieczeń oraz innych podmiotów przed organami nadzoru (m.in. Komisją Nadzoru Finansowego, Rzecznikiem Finansowym, Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), jak też sądami administracyjnymi (Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Kancelaria oferuje również swoje usługi w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, czyli ubezpieczeń oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia gospodarcze zasadniczo składają się z ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych. W tych pierwszych przedmiotem ochrony jest przede wszystkim życie i zdrowie człowieka. Wyróżniamy tu głównie ubezpieczenia na życie, często z ubezpieczeniami dodatkowymi, obejmującymi np. niezdolność do pracy Ubezpieczonego, oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Natomiast ubezpieczenia majątkowe mają na celu ochronę mienia i polegają na zabezpieczeniu Ubezpieczonego przed ponoszeniem odpowiedzialności finansowej za szkody materialne.

Usługi Kancelarii świadczone są w obydwu powyższych zakresach, a szczegółowo obejmują:

– doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeń, zarówno dobrowolnych, jak i obowiązkowych,

– doradztwo w zakresie ubezpieczeń gospodarczych,

– reprezentację w postępowaniu sądowym.

 

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie i prowadzenie spraw odszkodowawczych, począwszy od momentu zgłoszenia szkody i realizacji czynności w postępowaniu likwidacyjnym, po postępowanie sądowe, obejmujące składanie dokumentów i reprezentację przed sądami wszystkich instancji.

Dodatkowo Kancelaria zajmuje się również kwestiami związanymi z ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, tzw. „polisolokatami”.