Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Nowe INF-1

od września 2023 r. w systemie e-PFRON2 pojawił się nowy wzór informacji miesięcznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (INF-1).

Najistotniejszą zmianą w dokumencie jest jego nowa forma graficzna, upodabniająca wzór dokumentu INF-1 do wzoru deklaracji wpłat składanych w systemie e-PFRON.

Oprócz zmiany szaty graficznej oraz kolejności niektórych pozycji (np. przeniesienia na początek dokumentu danych o okresie, za który składany jest dokument oraz czy jest to informacja zwykła czy korygująca) warto zwrócić uwagę na kilka modyfikacji, które zostały wprowadzone do tego wzoru. 

Poz.16 dotychczasowego dokumentu INF-1, składająca się z czterech podpunktów wymieniających rodzaje zwolnienia z wpłat na PFRON, została zastąpiona jednym polem, do którego należy wpisać odpowiednią cyfrę („0” – w przypadku gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 6% osób niepełnosprawnych).

W poz.17 dodano informację o uprawnieniu do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (ulg na PFRON). W tej pozycji, pracodawca uprawniony do wystawiania ulg, nie będący zakładem aktywności zawodowej ani przedsiębiorstwem społecznym wpisze „3”, a jeśli nie posiada uprawnienia do wystawiania ulg we wpłatach wpisze „X”.

W danych o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zmianie uległa tabelka, do której wpisuje się dane o stanach zatrudnienia, natomiast sposób wyliczania tych stanów nie uległ zmianie. W tabeli T1 w wierszach oznaczonych symbolem „E” dane należy wpisywać w etatach (czyli w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), „O”  w osobach, natomiast „K” służy do wykazania dzieci, wychowanków, uczniów, studentów i słuchaczy w przypadku szkół, uczelni, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych. Dane podaje się do dwóch miejsc po przecinku.

W tabeli T2 należy wykazać dane o zatrudnieniu na potrzeby:

– wystawiania ulg we wpłatach na PFRON (art.22 ustawy o rehabilitacji) – w wierszu „U”,

– zwolnienia z podatku od nieruchomości i niektórych innych podatków i wpłat  (art.28 ust.1 pkt 1 lit.b ustawy) – w wierszu „C”,

– wskaźników zakładu aktywności zawodowej – w wierszu „Z”,

– wykonawców pracy nakładczej – w wierszu „W”,

– osób wliczanych do stanu ogółem w przedsiębiorstwie społecznym – w wierszu „P”.

W przypadku gdy pracodawca nie zatrudnia np. osób na podstawie umowy o pracę nakładczą, wpisuje w odpowiedniej rubryce oczywiście wartości zerowe.

Dodatkowo rodzaje działań na rzecz osób niepełnosprawnych z poz.61-66 (np. prowadzenie zakładu leczniczo-opiekuńczego) zostały zastąpione jedną pozycją, do której należy wpisać odpowiedni symbol, zgodnie z objaśnieniem. A od przyszłego miesiąca należy również spodziewać się wdrożenia nowego wzoru deklaracji wpłat na PFRON.