Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Wejście w życie zmienionych ustaw podatkowych, znanych pod nazwą „Polski Ład”, wprowadziło ogromne zamieszanie u pracodawców, szczególnie w działach płac, które od początku bieżącego roku obliczają wynagrodzenia według nowych zasad. Najpoważniejsze zmiany dotyczą wyliczenia kwoty do wypłaty pracownikowi, co wynika

Czy wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą mieć jakikolwiek związek z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Czy nieterminowe dokonywanie wpłat na ZFRON może stanowić przeszkodę w uzyskaniu dofinansowania za dany okres? Otóż, według stanowiska Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Czy wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą mieć jakikolwiek związek z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Czy nieterminowe dokonywanie wpłat na ZFRON może stanowić przeszkodę w uzyskaniu dofinansowania za dany okres? Otóż, według stanowiska Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Na skutek licznych ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii większość instytucji oraz organów publicznych wstrzymało swoją normalną działalność, dokonując jedynie najpilniejszych czynności. Faktyczne wstrzymanie działalności dotyczy również zespołów orzekających o niepełnosprawności oraz lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie u pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne powstaje problem,

Tarcza 1.0 – rozliczenie subwencji, odwołania od decyzji, procedura spłaty. Zbliżają się terminy rozliczenia z Polskim Funduszem Rozwoju z otrzymanej subwencji. W kwietniu PFR wprowadził korzystne zmiany dotyczące kryteriów rozliczania subwencji oraz wysokości jej umorzenia. Fundusz zrezygnował z konieczności podawania stanu zatrudnienia przy składaniu oświadczenia

Dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacane przez PFRON stanowi jedną z podstawowych form pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. W ostatnich latach pomoc ta jednak okazuje się pełną pułapek, które powodują, że dofinansowanie to jest pracodawcom przez PFRON odbierane, ze względu na rzekome niespełnienie warunków do jego

Jak informuje Ministerstwo Finansów, ze względu na stan epidemii, Minister podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla: jednostek sektora prywatnego oraz organizacji non-profit - o 3 miesiące, jednostek sektora finansów publicznych - o 1 miesiąc. Rozporządzenie to