Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

od września 2023 r. w systemie e-PFRON2 pojawił się nowy wzór informacji miesięcznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (INF-1). Najistotniejszą zmianą w dokumencie jest jego nowa forma graficzna, upodabniająca wzór dokumentu INF-1 do wzoru deklaracji wpłat składanych w systemie e-PFRON. Oprócz zmiany szaty

AUTOZAPIS DO PPK obecny rok 2023 jest pierwszym okresem, w którym nastąpi ponowny „autozapis” pracowników do pracowniczych planów kapitałowych. Oznacza to, że dotychczasowe rezygnacje złożone przez pracowników wygasną i wszyscy, którzy nie chcą uczestniczyć w PPK powinni złożyć ponowne rezygnacje, które

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wypłacane są przez PFRON co miesiąc, na podstawie wniosków złożonych do Systemu Obsługi Dofinansowań. Niekiedy jednak dofinansowanie nagle zostaje wstrzymane, a pracodawca z tego systemu otrzymuje lakoniczną informację o założonej blokadzie. Co może być przyczyną

Wejście w życie przepisów Polskiego Ładu spowodowało, że na skutek zwiększenia kwoty wolnej od podatku dochodowego do 30 tys. zł., wysokość zaliczek na ten podatek uległa istotnemu zmniejszeniu wśród dużej grupy pracowników. Dotyczy to głównie zaliczek od pracowników otrzymujących minimalne

Wejście w życie zmienionych ustaw podatkowych, znanych pod nazwą „Polski Ład”, wprowadziło ogromne zamieszanie u pracodawców, szczególnie w działach płac, które od początku bieżącego roku obliczają wynagrodzenia według nowych zasad. Najpoważniejsze zmiany dotyczą wyliczenia kwoty do wypłaty pracownikowi, co wynika

Czy wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą mieć jakikolwiek związek z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Czy nieterminowe dokonywanie wpłat na ZFRON może stanowić przeszkodę w uzyskaniu dofinansowania za dany okres? Otóż, według stanowiska Państwowego Funduszu Rehabilitacji