Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Jak zapłacić podatek od 1 stycznia 2020r.

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r. przestaną działać dotychczasowe rachunki do wpłaty podatków PIT, CIT i VAT w urzędach skarbowych, a dla każdego podatnika utworzone zostają tzw. mikrorachunki podatkowe. Są to indywidualne rachunki podatkowe, które będą służyć do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego tylko za ich pomocą. Bez mikrorachunku od 1.01.2020 nie będzie możliwości zapłaty należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT. Natomiast zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR.

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatko…/) bądź można otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy podać:

– PESEL, osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub nie będące zarejestrowanymi podatnikami VAT

– NIP – prowadzący działalność gospodarczą lub podatnicy VAT oraz płatnicy podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

W spółce jawnej każdy wspólnik wpłaca zaliczki na PIT z działalności gospodarczej (prowadzonej w ramach spółki jawnej) na swój mikrorachunek. Natomiast VAT oraz, wynikające z obowiązków płatnika, zaliczki od wynagrodzeń pracowników są wpłacane na mikrorachunek spółki jawnej.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT (np. podatek od nieruchomości, PCC) będzie się wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.).

Uwaga: ze względu na fakt, że od 1 stycznia 2020 r. każdy przelew, który dotyczy PIT, CIT i VAT dokonywany będzie na mikrorachunek podatkowy, również należności dotyczące zobowiązań podatkowych z lat ubiegłych będą wpłacane na ten mikrorachunek. W tytule przelewu należy zaznaczyć, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji.

Zaliczki na podatek pracowników, tak jak obecnie, wpłaca się sumarycznie na mikrorachunek podatkowy pracodawcy. Pracodawca nie generuje mikrorachunków podatkowych dla swoich pracowników. 

Przelewy sylwestrowe: Przelewy PIT, CIT i VAT zlecone 31 grudnia 2019 r. w takich godzinach, aby bank zrealizował jeszcze przelew tego samego dnia, należy kierować na dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych. Od 1 stycznia 2020 r. podatki te można wpłacać na mikrorachunek podatkowy.