Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Spośród wielu zmian, którymi ustawodawca obdarzył podatników wraz z początkiem 2020 r. na szczególną uwagę zasługują dwie, które mogą okazać się źródłem pomyłek, ze względu na pewne podobieństwa występujące pomiędzy nimi. Mowa tu o tzw. białej liście podatników i obowiązkowej podzielonej płatności (split payment).

Artykuł odpowiada na pytania: - jak zmieniły się kontrole ZFRON od początku tego roku - jakie skutki dla pracodawców mają audyty prowadzone przez aparat skarbowy - jakie wydatki z ZFRON są kwestionowane - jak uchronić się przed skutkami kontroli Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wielu pracodawców zadaje sobie pytanie o sposób wypłaty wynagrodzenia po śmierci pracownika, a w szczególności o to komu pozostałe po pracowniku wynagrodzenie wypłacić. Czy właściwi będą spadkobiercy pracownika? Otóż nie, a przynajmniej nie od razu. Zgodnie z Kodeksem pracy z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa,

Dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacane przez PFRON to popularna forma pomocy publicznej dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Dzięki informatycznemu systemowi, za pośrednictwem którego składka się wnioski (tzw. SODiR), procedura przyznania dofinansowania za dany miesiąc przebiega stosunkowo szybko i sprawnie. Dlatego pomimo rosnącego zakresu obowiązków pracodawców

Korzyści z umowy o dzieło W związku z wejściem w życie przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla umów zleceń oraz umów o świadczenie usług, a także wcześniejszym objęciem tych umów przepisami o ubezpieczeniach społecznych, wśród pracodawców wzrasta zainteresowanie zawieraniem umów o dzieło, które nie zostały objęte

Od początku roku 2017 inspekcja pracy zapowiada, że będzie kontrolować zakłady pracy pod kątem zawartych umów zleceń, w celu sprawdzenia, czy stosowana jest minimalna stawka godzinowa oraz czy umowy te nie powinny faktycznie stanowić umów o pracę. Zwiększoną liczbę kontroli potwierdza główny inspektor pracy,