Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Na skutek licznych ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii większość instytucji oraz organów publicznych wstrzymało swoją normalną działalność, dokonując jedynie najpilniejszych czynności. Faktyczne wstrzymanie działalności dotyczy również zespołów orzekających o niepełnosprawności oraz lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie u pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne powstaje problem,