Umów się na konsultację: tel. 510 520 598

Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wypłacane są przez PFRON co miesiąc, na podstawie wniosków złożonych do Systemu Obsługi Dofinansowań. Niekiedy jednak dofinansowanie nagle zostaje wstrzymane, a pracodawca z tego systemu otrzymuje lakoniczną informację o założonej blokadzie. Co może być przyczyną

Wejście w życie przepisów Polskiego Ładu spowodowało, że na skutek zwiększenia kwoty wolnej od podatku dochodowego do 30 tys. zł., wysokość zaliczek na ten podatek uległa istotnemu zmniejszeniu wśród dużej grupy pracowników. Dotyczy to głównie zaliczek od pracowników otrzymujących minimalne

Wejście w życie zmienionych ustaw podatkowych, znanych pod nazwą „Polski Ład”, wprowadziło ogromne zamieszanie u pracodawców, szczególnie w działach płac, które od początku bieżącego roku obliczają wynagrodzenia według nowych zasad. Najpoważniejsze zmiany dotyczą wyliczenia kwoty do wypłaty pracownikowi, co wynika

Czy wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą mieć jakikolwiek związek z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Czy nieterminowe dokonywanie wpłat na ZFRON może stanowić przeszkodę w uzyskaniu dofinansowania za dany okres? Otóż, według stanowiska Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Czy wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) mogą mieć jakikolwiek związek z dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych? Czy nieterminowe dokonywanie wpłat na ZFRON może stanowić przeszkodę w uzyskaniu dofinansowania za dany okres? Otóż, według stanowiska Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Na skutek licznych ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu epidemii większość instytucji oraz organów publicznych wstrzymało swoją normalną działalność, dokonując jedynie najpilniejszych czynności. Faktyczne wstrzymanie działalności dotyczy również zespołów orzekających o niepełnosprawności oraz lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie u pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne powstaje problem,