Skontaktuj się z nami
+ 48 510 520 598

Usługi

Prawo spółek

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa spółek co obejmuje m.in. rejestrację, przekształcenia oraz likwidację spółek, organizację posiedzeń organów, powoływanie lub odwoływanie członków zarządu, a także przygotowywanie dokumentacji, aby spółki funkcjonowały w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla ich właścicieli oraz członków zarządu. Tworzenie spółek i załatwianie spraw w KRS dokonywane jest zarówno w sposób tradycyjny, jak i z wykorzystaniem nowoczesnych systemów informatycznych pozwalających na zarejestrowanie spółki w 24 godziny (S24).


Prawo pracy

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo oraz usługi prawne w zakresie prawa pracy zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Dzięki współpracy ze znaczną liczbą dużych pracodawców, zatrudniających tysiące pracowników, Kancelaria posiada wiedzę i doświadczenie dotyczące szerokiego zakresu przypadków dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników.

Obsługa kancelarii obejmuje również zatrudnienie w formie umów cywilnoprawnych, kontraktów menadżerskich, a także zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz cudzoziemców.


Odzyskiwanie wierzytelności

Problematyka związana z odzyskiwaniem pieniędzy za sprzedane usługi lub towary stanowi istotny element działalności Kancelarii, która zajmuje się nie tylko windykacją należności w jej tradycyjnym ujęciu, czyli poprzez wezwanie dłużnika do zapłaty, pozwanie go do sądu oraz przeprowadzenie egzekucji, ale stosuje też bardziej zaawansowane sposoby odzyskania środków należnych wierzycielowi. W praktyce Kancelarii występuje zatem pozywanie członków zarządów za zobowiązania spółki, sprawy o wyjawienie majątku, a ze względu na szybkość działania wykorzystywane są nowoczesne procedury w postaci elektronicznego postępowania upominawczego.


Sprawy PFRON

Kancelaria posiada bogatą i wieloletnią praktykę w prowadzeniu spraw przeciwko PFRON, której skutkiem były liczne decyzje i wyroki korzystne dla pracodawców w sprawach dotyczących sankcji z tytułu wpłat na PFRON oraz z zakresu dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.


Sprawy administracyjne i podatkowe

Prowadzone przez Kancelarię sprawy o charakterze administracyjnym i podatkowym obejmują wszelkiego rodzaju spory z organami administracji państwowej lub samorządowej oraz urzędami i izbami skarbowymi dotyczące między innymi decyzji administracyjnych lub podatkowych, ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, ustalenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej, zezwoleń, pozwoleń lub koncesji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.