Skontaktuj się z nami
+ 48 510 520 598

Zasady współpracy

Świadczenie usług przez Kancelarię prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.


OCHRONA INTERESÓW KLIENTA

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.


STARANNOŚĆ

Radca prawny wykonuje zawód ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.


TAJEMNICA ZAWODOWA

Radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie. Radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.