Skontaktuj się z nami
+ 48 510 520 598

Autor:Szczepan Wroński

Miliony do zwrotu – terminowość składek ZUS a dofinansowanie z PFRON

Dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacane przez PFRON to popularna forma pomocy publicznej dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. Dzięki informatycznemu systemowi, za pośrednictwem którego składka się wnioski (tzw. SODiR), procedura przyznania dofinansowania za dany miesiąc przebiega stosunkowo szybko i sprawnie. Dlatego pomimo rosnącego zakresu obowiązków pracodawców ubiegających się o dofinansowanie tysiące firm korzystają z tego rodzaju […]

Czytaj dalej

Umowa o dzieło – wolna od ZUS. Na pewno?

Korzyści z umowy o dzieło W związku z wejściem w życie przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla umów zleceń oraz umów o świadczenie usług, a także wcześniejszym objęciem tych umów przepisami o ubezpieczeniach społecznych, wśród pracodawców wzrasta zainteresowanie zawieraniem umów o dzieło, które nie zostały objęte powyższymi przepisami. Tak, umowa o dzieło pozostaje na dziś […]

Czytaj dalej

Umowa zlecenia czy jednak o pracę?

Od początku roku 2017 inspekcja pracy zapowiada, że będzie kontrolować zakłady pracy pod kątem zawartych umów zleceń, w celu sprawdzenia, czy stosowana jest minimalna stawka godzinowa oraz czy umowy te nie powinny faktycznie stanowić umów o pracę. Zwiększoną liczbę kontroli potwierdza główny inspektor pracy, który uważa, iż liczba umów zleceń przekształcanych w umowy o pracę […]

Czytaj dalej

Są jeszcze Sądy w Warszawie – czyli o terminach wpłaty na ZFRON

  Niedawno na stronach internetowych Naczelnego Sądu Administracyjnego opublikowane zostało bardzo interesujące uzasadnienie do przełomowej uchwały 7 sędziów NSA dotyczącej terminu przekazywania zaliczek na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Uchwała ta przesądziła, w sposób korzystny dla pracodawców, że według stanu prawnego obowiązującego do 30 czerwca 2016 r., dniem uzyskania środków pochodzących ze zwolnienia z zaliczek […]

Czytaj dalej